Науковий співробітник Олена Іщенко

Іщенко Олена Віталіївна – науковий співробітник Музею, кандидат історичних наук.

У 1986 р. закінчила з відзнакою історичний факультет Дніпропетровського державного університету. У 1992 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Політична діяльність О. Я. Шумського на Україні». У 1992–2017 рр. працювала доцентом кафедри історії України Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара.

У Музеї працює з серпня 2017 р.

Наукові інтереси: міжнаціональні відносини у радянській Україні, сталінська антисемітська політика повоєнного СРСР, єврейська освіта і виховання.

Основні публікації:

  1. Проведение политики украинизации в 1920-е годы на Украине и современность. Национальный вопрос в СССР в современных условиях. Баку, 1990.
  2. А. Я. Шумский и проведение политики украинизации в 1924–1927 гг. Сборник научных трудов ДГУ. Днепропетровск, 1991.
  3. Літературна дискусія 1925–1928 рр. у контексті суспільно-політичної ситуації в Україні. Історія та культура Подніпров’я. Дніпропетровськ, 1998.
  4. Проведення політики українізації на Катеринославщині–Дніпропетровщині у 1920-ті рр. Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті. 1998. Вип. 1.
  5. Відносини КП(б)У з партією українських лівих есерів у контексті розвитку української революції у 1919 – на початку 1920 р. Проблеми політичної історії України. 2010. Вип. 5.
  6. Діячі державної влади та місцевого самоврядування Дніпропетровської області. Історичні нариси. Дніпропетровськ: АРТ-ПРЕС, 2010. Т. 2.
  7. Зміни у суспільній свідомості жителів Дніпропетровщини: від культу особи Сталіна до інакодумства і гласності. Історична пам’ять Дніпропетровщини: колективна монографія. Дніпропетровськ: «Моноліт», 2012.
  8. Усна історія Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара. Дніпро: Ліра, 2016. Т. 1.
  9. Ishchenko O. The Revival of The Dnipropetrovsk and Dnipro Jewish Community in Ukraine //Ukraine’s Outpost: Dnipropetrovsk and the Russian-Ukrainian War / T. Kuzio, S. Zhuk